UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,312,868 (Hôm nay: 520 online: 238) Toàn huyện: 193,563,589 (Hôm nay: 681 online: 287) Đăng nhập

Bắt đầu từ ngày 10/02/2020 trường TH Tân Dân đã tổ chức cho CB, GV họp để nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn SGK lớp 1 theo đúng Thông tư 01/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Các tổ chuyên môn

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
Địa chỉ: Thị trấn Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Mạc Thị Huyền
Đăng nhập