UBND HUYỆN KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đăng nhập
(Tiểu học Tân Dân) ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 - 2019
(Tiểu học Tân Dân) CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019
(Tiểu học Tử Lạc) TRUYỀN THÔNG VỀ CHĂM SÓC MẮT HỌC ĐƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2018
(Tiểu học Huề Trì) Một số tiết mục văn nghệ trong Lễ khai giảng năm học 2018-2019.
(Tiểu học Huề Trì) Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.
Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS
Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1- TRƯỜNG MẦM NON PHẠM MỆNH
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA TỔ CHỨC LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy (Tục ngữ Việt Nam)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
Địa chỉ: Thị trấn Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Mạc Thị Huyền