UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,312,847 (Hôm nay: 503 online: 224) Toàn huyện: 193,563,589 (Hôm nay: 680 online: 287) Đăng nhập

(Tiểu học Thất Hùng) Hoạt động 22 tháng 12 năm 2017 của HS trường TH Thất Hùng
(Tiểu học Thất Hùng) Hoạt động 22 tháng 12 năm 2017 của HS trường TH Thất Hùng
(THCS Phú Thứ) Tuyên truyền pháp luật ATGT
https://youtu.be/xCVy0phE5dw
(THCS Phú Thứ) Văn nghệ chào mừng 20-11-2017 lớp 7A
https://youtu.be/8JEWMaSwciw
(THCS Phú Thứ) Văn nghệ chào mừng 20-11-2017 lớp 8D
https://youtu.be/ue9omgZgyQ4
(THCS Phú Thứ) Văn nghệ chào mừng 20-11-2017
https://youtu.be/h9SiXtcKyJU
(THCS Phú Thứ) Văn nghệ chào mừng 20-11-2017 lớp 9D
https://youtu.be/h9SiXtcKyJU
(Tiểu học Minh Hoà) Tình yêu nghề giáo
(Tiểu học Long Xuyên)
KHÁM PHÁ KINH MÔN
(Tiểu học Minh Hoà) Mẹ yêu- Biểu diễn Quỳnh Anh
12345678910...
 
Đăng nhập