UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,312,902 (Hôm nay: 548 online: 256) Toàn huyện: 193,563,589 (Hôm nay: 682 online: 287) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Long Xuyên - Kinh Môn 5441860974021049879131064909488871216.31
2 Tiểu học Hiệp An - Kinh Môn 56528152381494399307106595914545249.41
3 Tiểu học Kinh Môn - Kinh Môn 376542620218109590539104860516741288.06
4 Tiểu học Thái Thịnh - Kinh Môn 689011715424565685500695511783974511.79
5 Tiểu học Minh Hoà - Kinh Môn 740013735943581212861300821215022073510.78
6 Tiểu học Lạc Long - Kinh Môn 59011297710641863518500608713328956412.63
7 Tiểu học Thăng Long - Kinh Môn 578392418474147016535910725310895438414.22
8 Tiểu học Quang Thành - Kinh Môn 6090739520001095905391071858300591013.95
9 Tiểu học Phúc Thành - Kinh Môn 3657561076360036575610763615.43
10 Tiểu học Hiệp Hoà - Kinh Môn 465867392200004658673922008.24
11 Tiểu học Huề Trì - Kinh Môn 4562674925000045626749250010.14
12 Tiểu học An Phụ - Kinh Môn 989013035060000989013035060029.88
13 Tiểu học Hiệp Sơn - Kinh Môn 691811412820010959053910801312318211011.6
14 Tiểu học An Sinh - Kinh Môn 619463335800403341250065976674830015.78
15 Tiểu học Phạm Thái - Kinh Môn 458756525000411282861049985935361019.99
16 Tiểu học Thái Sơn - Kinh Môn 6664580702001408837091080726644111025.63
17 Tiểu học Bạch Đằng - Kinh Môn 632454306100151282750064755713360012.77
18 Tiểu học Lê Ninh - Kinh Môn 6037908785980060379087859811.57
19 Tiểu học Minh Tân - Kinh Môn 82991192400851095905391093941282939959.16
20 Tiểu học Phú Thứ - Kinh Môn 944414896038500944414896038510.08
21 Tiểu học Tân Dân - Kinh Môn 414270282400198109231043407137471013.11
22 Tiểu học Duy Tân - Kinh Môn 10254139095676001025413909567616.25
23 THCS Long Xuyên - Kinh Môn 2511371493600025113714936011.31
24 THCS Hiệp An - Kinh Môn 5127537702224570950051725447972213.98
25 THCS Kinh Môn - Kinh Môn 646582958080118618952500765110191058029.77
26 THCS Thái Thịnh - Kinh Môn 74241287771152734101900769713287901520.69
27 THCS Hiến Thành - Kinh Môn 422886535300004228865353008.81
28 THCS Minh Hoà - Kinh Môn 54831066059003375608500582011221440013.73
29 THCS Lạc Long - Kinh Môn 2653408064799821226930036355307577910.48
30 THCS Thăng Long - Kinh Môn 369052015100484457592041745659102011.69
31 THCS Quang Trung - Kinh Môn 260031200100002600312001007.67
32 THCS Phúc Thành - Kinh Môn 354843253900584872390041325197780025.66
33 THCS Hiệp Hoà - Kinh Môn 5636863303880056368633038815.53
34 THCS Thượng Quận - Kinh Môn 4525700430940045257004309415.18
35 THCS An Phụ - Kinh Môn 6235956727000062359567270013.18
36 THCS Hiệp Sơn - Kinh Môn 482561904921364681200051896871692113.55
37 THCS An Sinh - Kinh Môn 6087816736500060878167365022.63
38 THCS Phạm Mệnh - Kinh Môn 36666433460011641167650048307601110039.92
39 THCS Thái Sơn - Kinh Môn 3057547714008211265310038786742450016.5
40 THCS Thất Hùng - Kinh Môn 5356857514580053568575145819.69
41 THCS Bạch Đằng - Kinh Môn 4069669612360040696696123615.96
42 THCS Lê Ninh - Kinh Môn 3732446880500037324468805010.91
43 THCS Minh Tân - Kinh Môn 737811553203459970010743711650204411.53
44 THCS Tử Lạc - Kinh Môn 563750080907969900057335017990728.24
45 THCS Phú Thứ - Kinh Môn 387653611460119537647005071573761608.91
46 THCS Tân Dân - Kinh Môn 43626863620214701295850058328159470227.38
47 THCS Duy Tân - Kinh Môn 51389991690012300051399993990013.67
48 THCS Hoành Sơn - Kinh Môn 3275674795000032756747950017.06
49 THCS Phạm Sư Mạnh - Kinh Môn 542510404980000542510404980012.27
Đăng nhập